Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolitustel osalemise tingimused

Veebi teel toimuvate koolituste kord

Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (katrin@okotark.ee) või
telefoni teel (+372 5257794).

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

Koolil on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi
lükata õppegrupi täitumiseni.

Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Riikliku eriolukorra puhul võib etteteatamisaeg lüheneda.

Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Koolituskeskuse veebilehel www.okotark.ee avaldatakse koolituskeskust ja koolitusi puudutav avalik info.

Veebikoolituse läbiviimine eeldab, et koolitatavad on võimelised veebikoolitust mõistma ja sellel osalema.

Erivajadustega inimestele suunatud koolituste korral jätab koolitaja endale õiguse loobuda veebikoolituse läbiviimisest, kui osalejate tase ei võimalda veebikoolitust läbi viia.