Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Ökotark

Ökotark MTÜ koostööpartnerid

Käed. Pixabay.

Käed. Pixabay.

AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb üle kogu Eesti pea kõigis maakondades, pakkudes hoolekandeteenuseid enam kui 2200 kliendile ning tööd ligi 1000 töötajale. Nende teenuseportfelli moodustavad erihoolekandeteenused psüühiliste erivajadustega täiskasvanutele ja lastele ning üldhooldusteenus eakatele. Psüühiliste erivajadustega inimeste all peetakse silmas inimesi, kellel on psühhootiline häire, vaimupuue või orgaaniline psüühikahäire (näiteks dementsus).

Vändra Alevi Sotsiaalmaja on Vändra Alevivalitsuse hallatav asutus.Sotsiaalmaja eesmärgiks on abivajavatele isikutele sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga ennetada või leevendada nende toimetulekuraskusi.

MTÜ Vaimupuu annab välja vaimupuudega inimestele ja nende lähedastele suunatud ajakirja ning veebi Vaimupuu.

Vahtra tugikeskus osutab sotsiaalteenuseid Rapla valla vaimupuuetega ja psüühikahäiretega inimestele. Tugikeskus on koht, kus saab endale energiat laadimas käia. Iga päev on tegevusjuhendajatel tihedalt planeeritud. Huvitegevust jätkub igaks nädalapäevaks.

MTÜ Viljandimaa Singel on asutatud eesmärgiga arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut, et elada tavapärases elukeskkonnas võimalikult pikalt. Psüühilise erivajaduse all mõistetakse psüühikahäireid. Psüühikahäire mõiste hõlmab nii psüühiliselt haigeid kui ka vaimse alaarenguga isikuid. Ühing osutab psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud riiklike erihoolekandeteenuseid  vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud üldnõuetele. Teenustele suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet.
Ühing pakub igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja töötamise toetamise teenust.

Maarja Küla pole mingi tavaline küla. See on kogukond Lõuna-Eestis, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud saavad nautida rahuldustpakkuvat ja mõtestatud igapäeva- ja tööelu. Külas elavad inimesed ei ole kliendid, vaid elanikud, kes oma elu ise korraldavad. Et nad sellega paremini toime tuleks, on külas tööpereliikmed, kes vajadusel aitavad.

Leave a Reply