Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolitused

Ökotark pakub säästva tarbimise ja igapäevaoskuste koolitusi

Koristamine Rapla Vahtra tugikeskuses 2017. aastal. Pildistas Tiina Azojan.

Koristamine Rapla Vahtra tugikeskuses 2017. aastal. Pildistas Tiina Azojan.

30.03.2021 Uuendame seda lehekülge lähiajal!

Usume, et säästev tarbimine on jõukohane kõigile: ka lastele, noortele, eakatele ja puuetega inimestele.

Säästa suudavad isegi need inimesed, kes raha mõistet ei tunne. Näiteks on MTÜ Ökotark koolitajad õpetanud säästvat tarbimist vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele. Neile saab säästmist õpetada läbi praktiliste tegevuste.

Kõiki koolitusi saab tellida ka ühekaupa.

Kasutame koolitustel vajadusel lihtsustatud keelt ja praktilisi näiteid. Erivajadustega inimeste koolitused kestavad kuni 4 tundi päevas.

Tavagruppide koolitustele võime lisada rohelise kontori teemad ja näited EL soovitustest. Tavagruppide koolitused kestavad kuni 8 tundi päevas.

Koolituse pikkus sõltub sellest, kui põhjalikku koolitust te vajate. Tavaliselt on ühe teema pikkuseks 2-8 tundi. Koristamise õppimisel soovitame varuda aega vähemalt 4 tundi.

Koolitaja Katrin Jõgisaar on säästva tarbimise ja igapäevaoskuste koolitusi korraldanud alates 2008. aastast. Janek Jõgisaar on koolitanud alates 2014. aastast.

Tabelist leiate mõned meie pakutavad koolitused. Kõiki koolitusi on võimalik tellida nii tavagruppidele kui ka erivajadustega inimestele. 

Huvi korral palun küsige hinnapakkumist! Kuna koolitajad on tegusad inimesed ning koolitused vajavad ettevalmistamist, palume oma huvist anda teada aegsasti, näiteks 1-4 kuud enne koolitust. Kui tellite ainult 1-2 koolitust, võib etteteatamise tähtaeg olla ka veidi lühem.

Koolituste teemad Koolituste teemade näiteid
Elektri säästmine 
 • räägime elektrisäästu vajalikkusest;
 • räägime elektririistade ohutust kasutamisest;
 • teeme praktilisi ülesandeid, kuidas säästa elektrit igapäevastes tegevustes ja seeläbi säästa ka raha;
 • räägime elektritootmisest ja selle keskkonnamõjust;
 • soovi korral õpetame, kuidas valida elektripaketti jne.
Vee säästmine 
 • räägime veesäästu vajalikkusest;
 • räägime pudeliveest ja kraaniveest;
 • teeme praktilisi katseid, kuidas säästa vett igapäevastes tegevustes ja seeläbi säästa ka raha;
 • räägime veest kui loodusvarast jne.
Toidu säästmine
 • räägime toidu säästmisest ja toidunimekirjadest;
 • räägime toidu ohutust kasutamisest;
 • teeme praktilisi ülesandeid, kuidas säästa toitu igapäevastes tegevustes ja seeläbi säästa ka raha;
 • puhastame ja korrastame külmkappi (mis toit kuhu riiulisse sobib);
 • õpime kasutama sügavkülma;
 • õpime toitu riiulitele paigutama;
 • õpime toidu märgistusi;
 • räägime mahetoidust ja õiglasest kaubandusest jne.
Jäätmete sortimine 
 • vähendame jäätmete mahtu;
 • õpime sortima jäätmeid;
 • õpime jäätmekäitluse põhitõdesid;
 • räägime taaskasutusest;
 • räägime hügieenist seoses jäätmetega jne.
Säästev koristamine
 • õpime koristamise vajalikkust;
 • õpime õigeid koristamise töövõtteid;
 • õpime raha säästmist koristamisel;
 • õpime ohutut koristamist;
 • õpime koristamise regulaarsust;
 • õpime toa tuulutamise vajalikkust jne.
Säästev riietumine ja riiete hooldus
 • parandame rõivaid;
 • hooldame riideid;
 • puhastame jalanõusid, kui seda teemat pole eraldi tellitud;
 • koristame kappi: õpime kasutama riidepuid, voldime riideid, tegeleme hooajaliste riietega, tegeleme üleliigsete riietega;
 • saame selgeks riietumise põhitõed: nt riiete suuruse ja hooldusjuhendi määramine ning leidmine jne.
Jalanõude hooldamine ja hügieen 
 • puhastame jalanõusid;
 • õpime määrama jalanõu suurust;
 • õpime, mida teha jalanõu lõhnaga;
 • õpime, kuidas säilitada jalanõusid;
 • õpime jalanõusid pesema;
 • õpime jalanõusid parandama;
 • õpime siduma kingapaelu isikupäraselt.
Käitumine, riietumine hügieen, tööintervjuu 
 • harjutame töövestluse toimumist;
 • õpime ennast tutvustama tööintervjuul;
 • leiame töövestluseks sobiva riietuse;
 • räägime isiklikust hügieenist;
 • koostatakse CVd, kui soovijaid on;
 • enesetäiendus ja arenguvestlused;
 • toimuvad ka tööhõivereformi teemade arutelud, kui soovijaid on jne.
Kuidas reklaam mõjutab meie ostuvalikuid
 • räägime reklaamist;
 • õpime reklaami ära tundma;
 • õpime manipuleerivat reklaami ära tundma;
 • räägime pilditöötlusest ja katteta lubadustest reklaamides;
 • räägime reklaami mõjust enesehinnangule;
 • räägime reklaami mõjust toodete hinnale jne.
Meediatarbimine 
 • õpime suhtuma kriitiliselt infosse, mida kuuldakse telekast, raadiost või loetakse lehest;
 • õpime kontrollima uudiseid;
 • õpime nägema sisuturundust filmides ja telesaadetes;
 • õpime, kuidas ära tunda varjatud reklaami jne.
Kuidas öelda ei müügipakkumistele, ahvatlusele, soovimatutele suhetele, laenudele jms
 • õpime, kuidas vastata müügikõnele;
 • õpime, kuidas tõrjuda soovimatut lähenemiskatset;
 • õpime, kuidas saada aru pettusest;
 • õpime, mis on laenamise ohud jne.
Ostuvalikud poes, tarbimislõksud, abi küsimine 
 • käime poes;
 • vaatame koos hindasid;
 • õpime pakkumisest keeldumist;
 • õpime hindade küsimist;
 • õpime kilohinda vaatama jne.
 • Kui osalejad soovivad, lepitakse kokku mõne kohaliku poega, et tuleme koos neile külla.
Sularaha ja pangakaardid  
 • räägime rahatähtedest;
 • õpime raha ja pangakaarte paigutama rahakotti;
 • õpime pangakaarte ohutult kasutama;
 • õpime internetipanka ohutult kasutama;
 • õpime paroole koostama ja kasutama;
 • õpime abi küsima;
 • õpime ära tundma pettuseid.
Aja planeerimine, tööaeg, puhkus 
 • mängime läbi ajasäästunipid;
 • leiame ajaraiskajad, kui aega on puudu;
 • leiame aja sisustajad, kui aega on üle;
 • paneme vajalikke tegevusi järjekorda;
 • harjutame jagama tööaega ja isiklikku vaba aega;
 • koostame nimekirju;
 • arutame läbi erinevaid ajasäästu meetodeid jne.
Laua katmine ja viisakus
 • katame lauda;
 • õpime lauakombeid;
 • õpime viisakust;
 • õpime ennast tutvustama;
 • õpime vestlemist võõrastega;
 • õpime käituma tähtpäevadel;
 • õpime kuulamist;
 • õpime küsimist.

Saame olla abiks ka siis, kui soovite säästva tarbimise koolitust oma organisatsioonile. Aitame luua ka rohelisi meeskondi, kui soovid oma organisatsioonis rakendada rohelise kontori põhimõtteid. Usume, et parimaid säästmislahendusi teavad organisatsioonid ise. Meie saame vaid suunata. Rohkem infot leiate rohelise kontori koolituste rubriigist.

Leave a Reply