MTÜ Ökotark korraldab rohelise kontori koolitusi. Roheline kontor püüdleb organisatsiooni keskkonnamõju pideva jälgimise ja vähendamise poole, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Kursusel käsitleme:

 • Rohelise Kontori kontseptsiooni;
 • vastutustundliku ettevõtluse olemust;
 • rohelise meeskonnana tegutsemist;
 • rohelise turunduse põhimõtteid;
 • tarbijakäitumise põhimõtteid;
 • praktilisi nõuandeid ja
 • rahalist kasu rohelisest kontorist.

Kursuse läbimise järel koolitusel osaleja oskab:

 • hinnata organisatsiooni olukorda enne Rohelise Kontori rakendamist;
 • kasutada ettevõttes rohelise kontori põhimõtteid nii teoorias kui praktikas;
 • koostada Rohelise Kontori kava;
 • sõnastada organisatsiooni keskkonnakäitumise põhimõtted;
 • vältida ja tunda ära rohepesu;
 • kavandada käitumise muutmist;
 • teha kokkuvõtteid oma edusammudest;
 • anda tegevuse tulemustest teada nii meeskonna sees kui avalikkusele.

Kursuse jooksul on osalejatel võimalus koostada organisatsioonile Rohelise Kontori kava või strateegia, sõnastada organisatsiooni keskkonnakäitumise põhimõtted või võtta kasutusele Rohelise Kontori nõuanded.

Kursuse pikkus sõltub sellest, kui põhjalikku ülevaadet soovite. Tavaliselt on koolitus vähemalt neljapäevane.

Koolitaja Katrin Jõgisaar on Rohelise Kontori teemasid tutvustanud aastast 2008. Ta on aidanud rohelise kontori põhimõtteid võtta kasutusele näiteks Tartu Keskkonnahariduse Keskuses.

Huvi korral palun küsige hinnapakkumist! Kuna koolitused vajavad ettevalmistamist, palume oma huvist anda teada aegsasti, vähemalt 1-4 kuud enne plaanitud koolitust.