Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolitustel osalemise tingimused

Koolituste õppetasu kord

Õppetasu kehtestamine

Koolituskeskus Ökotark koolitused on tasulised.

Õppemaksu suuruse kehtestab tegevjuht eriala õppekavadele vähemalt kuu
enne õppetöö algust.

Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse
võtta koolitusele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva koolituskeskuse poolt korraldatavate koolituste läbimist ja koolitatava keerulist olukorda jms. Igat soodustuse juhtumit vaadeldakse eraldi.

Õppetasu tasumine

Koolituste eest tasub kas osaleja või tellija.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

Mõningate projektide korral tasub koolituse eest rahastaja, mitte osaleja.

Õppetasu tagastamine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest
teavitada kooli e-kirja teel (katrin@okotark.ee).

Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel 3-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise
algust, õppetasu ei tagastata.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

Koolituse ära jäämine

Koolituskeskusel on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Riikliku eriolukorra puhul võib etteteatamisaeg lüheneda.

Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu täies ulatuses tagasi.

Erivajadustega inimestele suunatud koolituste korral jätab koolitaja endale õiguse loobuda veebikoolituse läbiviimisest, kui osalejate tase ei võimalda veebikoolitust läbi viia.