Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolitustel osalemise tingimused

Koolituse alustamise ja koolitusel osalemise kord

Koolituse välja kuulutamine

Koolitus kuulutatakse välja okotark.ee veebis.

Kui koolitusele on vabu kohti, on see kuulutuses märgitud.

Kui tellija tellib koolituse kindlale grupile, võib Koolituskeskus Ökotark keelduda täiendavate koolitatavate lisaks võtmiseks. Sel juhul loetakse grupp täitunuks.

Kui soovite lisainfot, tellida koolitust või saada hinnapakkumist, kirjutage palun katrin@okotark.ee.

Koolitustele vastuvõtt

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolituskeskuse poolt õppegruppi arvatud.

Õppegruppi arvatud osalejad saavad osalemist tõendava kinnituskirja.

Õppija võetakse Ökotark Koolituskeskuse õppesse isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Õppegrupp, mis luuakse ilma grupitellimuseta, moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

Õppegruppi arvatakse osalejad, kes on ise tasunud või kelle eest tellija on tasutud õppemaksu.

Kui hoolekandeasutuses viibiv klient ei oska kirjutada, võib registreerimislehe tema eest täita kliendiga kaasas olev töötaja.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (katrin@okotark.ee) või
telefoni teel (+372 5257794).

Koolituse ära jäämine

Koolituskeskusel on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Riikliku eriolukorra puhul võib etteteatamisaeg lüheneda.

Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu täies ulatuses tagasi.

Erivajadustega inimestele suunatud koolituste korral jätab koolitaja endale õiguse loobuda veebikoolituse läbiviimisest, kui osalejate tase ei võimalda veebikoolitust läbi viia.