Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolitustel osalemise tingimused

Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetajad, kes on läbinud koolituse täismahus saavad tunnistuse koolituste läbimise kohta vastavalt kehtivale täiendkoolituse standardile.

Õpingud loetakse lõpetanuks, kui osaleja on Koolituskeskuse Ökotark õppekava täies mahus täitnud. Täitmiseks on vajalik ka kodutööde tegemine. Kodutööde tegemist hinnatakse.

Koolituse lõpetajad, kes ei ole täitnud kõiki lõpetamise tingimusi, saavad vastava tõendi.

Õppija arvatakse koolitustelt välja sooviavalduse põhjal, kui ta on eksinud korduvalt
üldiste eetiliste normide suhtes (pahatahtlikkus, vägivald, rassism vms) või talle esitatud arve maksmata jätmisel.

Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

Õppija arvatakse Koolituskeskus Ökotark koolitustelt välja õppekava sulgemisel, kui õpilane sulgemise hetkeks ei avalda soovi minna üle teisele õppekavale.

Pooltest sõltumatutel asjaoludel toimub Koolituskeskus Ökotark koolitustelt välja arvamine seoses õpilase surmaga.