Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Koolitustel osalemise tingimused

Isikuandmete kogumise ja töötlemise kord

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6.

Koolituskeskus Ökotark kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

  • eesnimi ja perenimi
  • isikukood
  • elukoht või asukoht (näiteks hoolekandeasutus)
  • e-post
  • telefon

Hoolekandeasutustes elavatelt klientidelt küsitakse vajadusel vähem andmeid, kuna nemad ei pruugi isiklikke sidevahendeid.