MTÜ Ökotark esitas 2017. aasta alguses Hasartmängumaksu Nõukogule projektitaotluse, et korraldada ka 2018. aastal säästva tarbimise koolitusi.  Teatame rõõmuga, et Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas projekti rahastada.

Projekti nimetus Säästva tarbimise koolitused vaimupuudega inimestele 2017
Taotleja MTÜ Vaimupuu (MTÜ Ökotark oli koostööpartneri rollis)
Projektijuht Janek Muru
Projektijuhi telefoni number +372 55634449
Projektijuhi meiliaadress janek@vaimupuu.ee
Rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu
Taotluse esitamise aeg 28.02.2017 sotsiaalvaldkonna väikeprojektide taotlusvoor
Rahastamise otsuse kuupäev 20.03.2017
Rahastamise otsuse protokoll Hasartmängumaksu Nõukogu koosoleku protokoll 03
Toetuse kasutamise ajavahemik Mai – detsember 2017
Projekti üldmaksumus eurodes 6687,93
Hasartmängumaksu Nõukogult taotletud summa eurodes 5923,93
Omafinantseeringu summa eurodes 52
Kaasfinantseeringute summa eurodes 712
Kaasfinantseerijad
 • AS Hoolekandeteenused
 • MTÜ Viljandimaa Singel
 • Rapla Hooldekeskus Tugikeskus Vahtra
 • Vändra alevi sotsiaalmaja
Lepingu tähtajad
 • sõlmimine 23.03.2017
 • lõpparuanne 18.01.2018
Lepingu registreerimise number  3-3/156-1
Projekti kajastuste märksõna ja rubriik MTÜ Ökotark veebilehel HMN2017

KOOLITUSED

MTÜ Vaimupuu koostöös keskkonnaportaaliga Bioneer.ee (MTÜ Ökotark) korraldavad praktilise säästva tarbimise koolitussarja kokku vähemalt 121 vaimupuudega ja psüühikahäirega inimesele üle Eesti.

Osalevad  Hoolekandeteenused AS kliendid, Rapla Vahtra tugikeskuse kliendid, Vändra Alevi Sotsiaalmaja kliendid ja MTÜ Viljandimaa Singel kliendid.

MTÜ Vaimupuu annab välja vaimupuudega inimestele ja nende lähedastele suunatud ajakirja ning veebi Vaimupuu.

MTÜ Ökotark ühendab aktiivsemaid keskkonnaportaali Bioneer toimetuse liikmeid. Üheskoos korraldatakse koolitusi, viiakse läbi meediaprojekte, nõustatakse ja antakse välja erinevaid harivaid trükiseid.

MTÜ Ökotark koolitajad valiti välja seniste kogemuste ja varasemalt samade koolitajate koolitustel osalenud tegevusjuhendajate tagasiside põhjal.

Vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimesed on keeruline sihtrühm ja neile tuleb koolitajaid valida väga hoolikalt. 2016. aastal uuriti sarnaste koolituste hinnataset ja MTÜ Ökotark ei küsi liiga palju. Koolitajad tunnevad ka lihtsa ja lihtsustatud keele põhimõtteid.

MTÜ Ökotark korraldab praktilise säästva tarbimise ja igapäevaoskuste koolitussarja:

 • osaleb kokku vähemalt 121 vaimupuudega ja psüühikahäirega inimesele üle Eesti;
 • toimub 18 neljatunnist koolituspäeva;
 • koolitatakse vähemalt 9 koolitusgruppi.

Hoolekandeasutused, kus koolitusi 2017. aastal korraldatakse:

 • Rapla Vahtra tugikeskus 27.06.2017-28.06.2017
 • AS Hoolekandeteenused Pärnu Kuldse Kodu 14.08.2017-15.08.2017
 • AS Hoolekandeteenused Rakvere Lille Kodu 21.08.2017-22.08.2017
 • AS Hoolekandeteenused Õismäe Kodu 9.09.2017-10.09.2017
 • Vändra Alevi Sotsiaalmaja 14.09.2017-15.09.2017
 • MTÜ Viljandimaa Singel 16.10.2017-17.10.2017
 • AS Hoolekandeteenused Tartu kodud (2tk) 11.11.2017-12.11.2017
 • AS Hoolekandeteenused Rapla Nurme Kodu 16.11.2017-17.11.2017
 • AS Hoolekandeteenused Haapsalu kodu 2.12.2017-3.12.2017

KOOLITAJAD

Koolitusi korraldab Katrin Jõgisaar:

 • kes on Tallinna ülikoolis õppinud keskkonnateaduseid;
 • kes on koolitanud keskkonnateemadel 8 aastat;
 • kes on vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimesi koolitanud alates 2014. aastast (senised koolitusprojektid on valminud koostöös MTÜga Vaimupuu);
 • kes juhib juba 2008. aastast keskkonnaportaali Bioneer.ee;
 • kes on läbinud mitmeid juhtimiskoolitusi (nt Action Learning metoodika, vabatahtlike kaasamine);
 • kursis lihtsa ja lihtsustatud keele põhimõtetega;
 • on aidanud toimetada vaimupuudega inimeste ajakirja Vaimupuu;
 • on kursis vaimupuudega inimeste jaoks oluliste teemadega;
 • on kursis lisaks keskkonnateemadele ka meedia- ja reklaamiteemadega.

Koolitaja kaasab vabatahtliku abilise. Vabatahtlik Janek Jõgisaar kuulub samuti keskkonnaportaali Bioneer toimetusse. Janek Jõgisaar on olnud aastatel 2006-2010 Maarja küla vabatahtlik.

Mõlemad koolitajad on säästva tarbimise koolitusi vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele teinud alates aastast 2014.

Vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimesi on säästva tarbimise osas Eestis siiani koolitatud kolmel korral:

 • pilootprojekt Tallinna vaimupuudega inimestele (MTÜ Vaimupuu ja Bioneeri ühine koolitussari 2014. aasta sügisel);
 • Viljandi Singeli ning Rapla Vahtra tugikeskuse klientide koolitused (MTÜ Vaimupuu ja Bioneeri ühine koolitussari 2015. aasta sügisel);
 • AS Hoolekandeteenuste kodude koolitused ja ekskursioonid jäätmehoolduskeskustesse (MTÜ Vaimupuu ja MTÜ Ökotark ühiskoolitused 2016. aasta sügisel).

RAHASTAJAD JA TOETAJAD