MTÜ Ökotark esitas 2017. aasta detsembris Hasartmängumaksu Nõukogule projektitaotluse, et korraldada ka 2018. aastal säästva tarbimise koolitusi.  Teatame rõõmuga, et Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas projekti rahastada.

Projekti nimetus Säästva tarbimise ja igapäevaelu oskuste koolitused vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele 2018. aastal
Taotleja MTÜ Ökotark
Projektijuht Katrin Jõgisaar
Projektijuhi telefoni number +372 525 77 94
Projektijuhi meiliaadress katrin@okotark.ee
katrin.j6gisaar@gmail.com
Rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu
Taotluse esitamise aeg 29.12.2017 sotsiaalvaldkonna väikeprojektide taotlusvoor
Rahastamise otsuse kuupäev 22.01.2018
Rahastamise otsuse protokoll Hasartmängumaksu Nõukogu koosoleku protokoll 01
Toetuse kasutamise ajavahemik Märts – detsember 2018 (26.01.2018 sõlmisime suulise kokkuleppe, et tohime projektiga alustada juba veebruaris)
Projekti üldmaksumus eurodes 8032,78
Hasartmängumaksu Nõukogult taotletud summa eurodes 5998,28 (74,7% kogusummast)
Omafinantseeringu summa eurodes 312 (3,9% kogusummast)
Kaasfinantseeringute summa eurodes 1722,50 (21,4% kogusummast)
Kaasfinantseerijad
 • AS Hoolekandeteenused
 • Hiiu valla sotsiaalkeskus
 • MTÜ Viljandimaa Singel
 • Rapla Hooldekeskus Tugikeskus Vahtra
 • Vändra alevi sotsiaalmaja
 • SA Maarja Küla
Lepingu tähtajad
 • sõlmimine 26.01.2018
 • vahearuanne 15.08.2018
 • lõpparuanne 22.01.2019
Lepingu registreerimise number 3-3/517-1
Projekti kajastuste märksõna ja rubriik MTÜ Ökotark veebilehel HMN2018

KOOLITUSED

Koolituste eesmärk on parandada 180 vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimese igapäevaelus hakkamasaamist, edendada nende võimalusi tööturul ja tõsta tegevusjuhendajate teadlikkust.

MTÜ Ökotark korraldab praktilise säästva tarbimise ja igapäevaoskuste koolitussarja:

 • osaleb kokku vähemalt 180 vaimupuudega ja psüühikahäirega inimesele üle Eesti;
 • toimub 35 neljatunnist koolituspäeva;
 • koolitatakse 16 koolitusgruppi 14 hoolekandeasutusest.

Hoolekandeasutused, kus koolitusi 2018. aastal korraldatakse:

 • Viljandi Männimäe Kodu;
 • Viljandi Näituse Kodu;
 • Jõgeva Allika Kodu;
 • Jõgeva Piiri Kodu;
 • Võisiku Kodu;
 • Tartu Kodud;
 • Haapsalu Tamme Kodu;
 • Tapa Põllu Kodu;
 • Hiiu valla sotsiaalmaja;
 • Viljandimaa Singel;
 • Rapla Vahtra tugikeskus;
 • Vändra sotsiaalkeskus;
 • Maarja küla.

KOOLITAJAD

Koolitusi korraldab Katrin Jõgisaar:

 • kes on Tallinna ülikoolis õppinud keskkonnateaduseid;
 • kes on koolitanud keskkonnateemadel 8 aastat;
 • kes on vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimesi koolitanud alates 2014. aastast (senised koolitusprojektid on valminud koostöös MTÜga Vaimupuu);
 • kes juhib juba 10 aastat keskkonnaportaali Bioneer.ee;
 • kes on läbinud mitmeid juhtimiskoolitusi (nt Action Learning metoodika, koosloome, vabatahtlike kaasamine);
 • kursis lihtsa ja lihtsustatud keele põhimõtetega;
 • on aidanud toimetada vaimupuudega inimeste ajakirja Vaimupuu;
 • on kursis vaimupuudega inimeste jaoks oluliste teemadega;
 • on kursis lisaks keskkonnateemadele ka meedia- ja reklaamiteemadega.

Koolitaja kaasab vabatahtliku abilise. Vabatahtlik Janek Jõgisaar kuulub samuti keskkonnaportaali Bioneer toimetusse. Janek Jõgisaar on olnud aastatel 2006-2010 Maarja küla vabatahtlik.

Mõlemad koolitajad on säästva tarbimise koolitusi vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele teinud alates aastast 2014.

Psüühiliste erivajadustega inimesi on säästva tarbimise osas Eestis siiani koolitatud neljal korral:

 • pilootprojekt Tallinna vaimupuudega inimestele (MTÜ Vaimupuu ja Bioneeri ühine koolitussari 2014. aasta sügisel);
 • Viljandi Singeli ning Rapla Vahtra tugikeskuse klientide koolitused (MTÜ Vaimupuu ja Bioneeri ühine koolitussari 2015. aasta sügisel);
 • AS Hoolekandeteenuste kodude koolitused ja ekskursioonid jäätmehoolduskeskustesse (MTÜ Vaimupuu ja MTÜ Ökotark ühiskoolitused 2016. aasta sügisel) ja
 • säästva tarbimise uute teemade koolitused ja praktilised töötoad kümnes erinevas hoolekandeasutuses üle Eesti (MTÜ Vaimupuu ja MTÜ Ökotark ühiskoolitused 2017. aastal)

Kõigil kordadel on koolitajateks olnud Katrin ja Janek Jõgisaar.

RAHASTAJAD JA TOETAJAD

hmnv2rviline