Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Säästva tarbimise koolitused 2018, Uudised

Hasartmängumaksu Nõukogu rahastas 2018. aasta säästva tarbimise ja igapäevaoskuste koolitusi

Köögiviljad. Pixabay

Köögiviljad. Pixabay

MTÜ Ökotark korraldab Hasartmängumaksu Nõukogu toel praktilise säästva tarbimise ja igapäevaoskuste koolitussarja. Selles osalevad vähemalt 180 psüühiliste erivajadustega inimest üle Eesti. 2018. aasta märtsist kuni detsembrini toimub 35 neljatunnist koolituspäeva, kus osaleb 16 koolitusgruppi.

MTÜ Ökotark pakkus 2017. aastal hoolekandeasutustele välja 15 erinevat igapäevaelus vajalikku teemat. Teemad valiti välja tegevusjuhendajate suulise tagasiside põhjal. MTÜ Ökotark on igas külastatud hoolekandeasutuses uurinud, milliseid koolitusi kliendid vajavad.

“Intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimesed on võimelised mõistma säästvat tarbimist ja igapäevaoskuseid praktiliste tegevuste abil, kui neid tegevusi selgitada lihtsas või lausa lihtsustatud keeles. Kui inimesed oskavad mõistlikult kasutada toitu, vett, elektrit, tarbeesemeid ja sortida jäätmeid, siis aitab see säästa raha ja keskkonda. Kui praktilised oskused on olemas, tekib sääst ka raha mõistet tundmata. Samuti paraneb toimetulek, kui inimene tunneb näiteks lihtsamaid ajajuhtimise võtteid, oskab koristada, poes käia ja töövestlusel endast head muljet jätta,” selgitavad koolitajad Katrin ja Janek Jõgisaar, kes on psüühiliste erivajadustega inimesi koolitanud juba aastast 2014.

Koolitused kaasavad ka tegevusjuhendajaid, kuna nemad aitavad klientidel õpitud praktikaid hoolekandeasutustes edaspidi kasutada.

2018. aastal on koolitused plaanitud Viljandi Kodudes, Jõgeva Kodudes, Võisiku Kodus, Tartu Kodudes, Haapsalu Tamme Kodus, Tapa Põllu Kodus, Hiiu valla sotsiaalmajas, Viljandimaa Singelis, Rapla Vahtra tugikeskuses, Vändra sotsiaalkeskuses ja Maarja külas.

MTÜ Ökotark ühendab tegusamaid keskkonnaportaali Bioneer.ee toimetuse liikmeid. Üheskoos korraldatakse koolitusi, viiakse läbi meediaprojekte, nõustatakse ja antakse välja erinevaid harivaid trükiseid.

Psüühiliste erivajadustega inimesi on säästva tarbimise ja igapäevaoskuste osas Eestis siiani koolitatud neljal korral:

  • pilootprojekt Tallinna intellektipuudega inimestele (MTÜ Vaimupuu ja Bioneeri ühine koolitussari 2014. aasta sügisel);
  • Viljandi Singeli ning Rapla Vahtra tugikeskuse klientide koolitused (MTÜ Vaimupuu ja Bioneeri ühine koolitussari 2015. aasta sügisel);
  • AS Hoolekandeteenuste kodude koolitused ja ekskursioonid jäätmehoolduskeskustesse (MTÜ Vaimupuu ja MTÜ Ökotark ühiskoolitused 2016. aasta sügisel) ja
  • säästva tarbimise uute teemade koolitused ja praktilised töötoad kümnes erinevas hoolekandeasutuses üle Eesti (MTÜ Vaimupuu ja MTÜ Ökotark ühiskoolitused 2017. aastal)

Kõigil kordadel on koolitajateks olnud Katrin ja Janek Jõgisaar.

Rohkem infot leiate veebilehelt www.okotark.ee. Kui soovite tellida MTÜ Ökotark koolitusi, kirjutage katrin@okotark.ee. Koolitused on kasulikud kõigile, ka ilma psüühilise erivajaduseta inimestele.

Täname rahastajaid ja toetajaid!

Projekti rahastamise otsuse leiate Hasartmängumaksu Nõukogu 2018. aasta 22. jaanuari protokollist.

hmnv2rviline

Leave a Reply