Katrin Jõgisaar meie tiimist asus õppima koosloome juhtimist. Teadmistest on kasu kogu tiimile.

Koosloome kui kollektiivne probleemilahendamine on organiseeritud ja juhendatud protsess, kus erinevad osapooled lahendavad ühiseid probleeme ja/või disainivad uusi lahendusi, mis toetuvad vaatamata eriarvamustele üksmeelele.

Koosloomejuhte õpetab Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, peenema nimega Si-Lab ja koosloomejuhi arenguprogrammi rahastab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Programm koosneb ühest koolituspäevast, neljast töötoast ning neljast rühmanõustamisest action learning meetodil. Programm algas novembris 2017 ning lõppeb 2018. aasta mais. Koolitajateks on koosloome praktikud Rasmus Pedanik ja Marko Uibu Sotsiaalse Innovatsiooni Laborist.

Katrin Jõgisaar osaleb koolitustel, et saadud teadmiste abil arendada ka MTÜ Ökotark teenuseid.