Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Tallinna keskkond 2020, Uudised

Osale virtuaalselt Läänemere päeva jalutuskäigul!

Foto: Erik Karits, Pixabay

Foto: Erik Karits, Pixabay

Bioneer tegi Facebookis otseülekanner Läänemere päeva jalutuskäigust mööda renoveeritud Mustjõe kallast. Läbi viis Mai Andresson.

Tallinna linn renoveeris vee kvaliteedi parendamise ja üleujutuste tõenäosuse vähendamise eesmärgil Mustjõe kaldakindlustust. Ehitus- ja projekteerimistööd rahastati Euroopa Komisjoni Kesk-Läänemere programmist projekti HEAWATER raames ning alates projekteerimise etapist oli kaasatud ka kohalik kogukond.

Projekt HEAWATER on Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu.

Bioneer tegi üritusest Facebookis otseülekannet

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid on rahvusvaheliselt olulised kokkulepped. Üheks oluliseks eesmärgiks on mere saastamise vältimine ja vähendamine. Erinevad tegevused Mustjõel annavad oma väikese, kuid olulise panuse maailmamere puhtusesse.

Leave a Reply