Tark kodanik, hoitud loodus, edastatud mõte!

Säästva tarbimise koolitused 2016, Uudised

AS Hoolekandeteenused kodude kliendid õppisid 2016. aastal säästvalt tarbima

Sillamäe ja Sinimäe kodude kliendid ning MTÜ Ökotark koolitaja Katrin Jõgisaar ekskursioonil Uikala prügilas.

Sillamäe ja Sinimäe kodude kliendid ning MTÜ Ökotark koolitaja Katrin Jõgisaar ekskursioonil Uikala prügilas.

2016. aasta oktoobris ja novembris korraldasid MTÜ Vaimupuu ja MTÜ Ökotark Hasartmängumaksu Nõukogu toetuse abil säästva tarbimise koolitused seitsmes AS Hoolekandeteenused kodus. Koolitussarja osales kokku 116 vaimupuudega ja psüühikahäirega inimest ning 17 tegevusjuhendajat.

Lihtne keel ja lihtsad näited aitasid õppida

Kliendid õppisid igapäevaseid säästva tarbimise oskuseid. Koolitustest võtsid enamasti osa ka tegevusjuhendajad, Sillamäel ka toitlustajad. Sillamäel tõlgiti koolitus vene keelde.

Koolitused viidi läbi lihtsas, mõnikord ka lihtsustatud keeles. Osalejad said teoorias õpitut kohapeal harjutada, näiteks sortida jäätmeid, õppida keelduma pakkumistest või teha ostunimekirja.

Kui vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimesed oskavad mõistlikult tarbida, siis säästab see nii raha kui loodust. Inimesed ei pea säästmiseks raha olemust mõistma

Säästva tarbimise koolitusest võtsid osa paljud hoolekandeteenuste kliendid, kellel tuleb lähiajal hakata elama toetatud elamise teenusel. Neile kulub koolitus kindlasti ära tulevases iseseisvas elus. Õpitud oskused aitavad hakkama saada igapäevases elus.

Iga kodu oli erinev koolitus

Iga hoolekandeasutusega tehti eraldi koostööd, et kohandada õppeprogramm klientide vajadustele sobivaks. Igas kodus toimus kaks neljatunnist koolitust. Lisaks toimusid ekskursioonid jäätmekeskustesse.

Koolitajad jagasid koolitused teooriaks ja praktilisteks ülesanneteks, hoides sedasi koolitusgruppi tähelepanelikuna. Koolituspäevade teemade kohta valmis enne koolitust paberkandjal õppematerjal, mida kodudele jagati.

Klientidele meeldib säästa

Koolituste käigus tekkis uudseid ideid. Vaimupuudega inimestele ei ole säästva tarbimise ideed sugugi võõrad, päris paljudes kodudes juba elatakse võimaluste piires säästvalt. Inimesed on ise välja mõelnud omapoolseid lahendusi.

Mõnedes kodudes tegeldakse jäätmete sortimisega rohkem, mõnes vähem. Pea kõigil klientidel on teema vastu huvi, pigem segavad tegutsemist hooldekodude piiratud võimalused.

Koolitusel osalevatest klientidest käivad päris paljud tööl. Töödeks on koristamine, juurvilja pakendamine, küttepuude lõhkumine. Mõned kliendid, kes oleks soovinud koolitusel osaleda, ei saanud seda teha tööülesannete tõttu.

Külastustel jäätmekäitluse ettevõtetesse tekkis mitmel kliendil soov töötada jäätmekeskuses. Kui see soov on jätkuv, siis tuleb koostöös tegevusjuhendajaga hakata uurima, kas selline töö oleks võimalik. Mõned kliendid olid ka eelnevalt jäätmekäitlusega tegelevas ettevõttes töötanud, kuid pidanud tööst loobuma kolimise tõttu teise kodusse.

Koolituste ajakava

 • 2.-3. oktoobril koolitus Sillamäe Kodus (osalesid Sillamäe ja Sinimäe kodude kliendid, koolitajatel oli kaasas tõlk)
 • 3. oktoobril Sillamäe ja Sinimäe klientide ekskursioon Uikala prügilasse
 • 12.-13. oktoobril koolitus Tõrva Kodus
 • 17.-18. oktoobril koolitus Võisiku Kodus
 • 24.-25. oktoobril koolitus Rakvere Lille Kodus
 • 25. oktoobril Rakvere Lille Kodu klientide ekskursioon Lääne-Viru Jäätmekeskusesse
 • 29.-30. oktoobril koolitus Karula Kodus
 • 1. novembril Võisiku Kodu, Karula Kodu ja Tõrva Kodu klientide ekskursioon Tartu sorteerimiskeskusesse
 • 3.-4. novembril koolitus Vääna-Viti Kodus
 • 7.-8. novembril koolitus Lasnamäe Kodus
 • 8. novembril Vääna-Viti Kodu ja Lasnamäe Kodu klientide ekskursioon Tallinna sorteerimiskeskusesse.

MTÜ Vaimupuu annab välja vaimupuudega inimestele ja nende lähedastele suunatud ajakirja ning veebi Vaimupuu.

MTÜ Ökotark ühendab aktiivsemaid keskkonnaportaali Bioneer toimetuse liikmeid. Üheskoos korraldatakse koolitusi, viiakse läbi meediaprojekte, nõustatakse ja antakse välja erinevaid harivaid trükiseid.

hmnv2rviline

* Pildil Sillamäe ja Sinimäe kodude kliendid ekskursioonil Uikala prügilas.

Leave a Reply